نویسنده = محمدامین عرفان منش
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل شبکه های اجتماعی: روشی جهت ترسیم و تحلیل شبکه های اشتراک دانش

دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 15-23

مریم میرزایی؛ محمدامین عرفان منش


شماره‌های پیشین نشریه