نویسنده = ترتیا کائتسی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش همکاری و تعامل در برنامه ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-19

ترتیا کائتسی؛ فاطمه حسن ‎آبادی