کلیدواژه‌ها = معیار
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای ارزیابی چکیده مقاله ها و پایان نامه های فارسی

دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 80-93

پیمان جلیل پور؛ فریده عصاره