کلیدواژه‌ها = کتابخانه
تعداد مقالات: 2
1. تدوین برنامه راهبردی در کتابخانه ها با استفاده از تحلیل SWOT

دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 47-56

ابوالفضل اسدنیا؛ پیمان جلیل پور


شماره‌های پیشین نشریه