دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-72 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سرانه مطالعه معلمان آموزش و پرورش گیلان

صفحه 10-25

احمد هدایت پناه شالدهی؛ بدریعه هدایت پناه


2. ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه

صفحه 26-40

علی اصغر شریفی نیا؛ ثریا ضیایی