نویسنده = ترسا گرتانو
تعداد مقالات: 1
1. سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-51

دانا وایتک؛ ترسا گرتانو؛ علیرضا عبودیت