بررسی جامع وب 3.0 در کتابخانه های دانشگاهی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 5-14

حسین ادبی فیروزجاه


افزایش همکاری و تعامل در برنامه ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-19

ترتیا کائتسی؛ فاطمه حسن ‎آبادی


دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 20-32

تریسی بریتاگ؛ سعدیا محمود؛ امیرحسین رجب زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری


سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-51

دانا وایتک؛ ترسا گرتانو؛ علیرضا عبودیت


داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-50

امیر قاسمیان؛ محسن حاجی زین العابدینی


شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 52-60

کوین دی. وست؛ تئودر سی. برگستروم؛ کارل تی. برگستروم؛ عبدالصمد کرامت فر؛ حسین کرامت فر


خاستگاه کتاب‌سنجی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 53-74

روح اله خادمی