رویکردهای بالا- پایین و پایین- بالا برای شناسایی کاربران، خدمات و رابط‌کاربر یک کتابخانه دیجیتال 2.0

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به رغم وجود مدل‌های نظری برای کتابخانه‌های دیجیتال، مطالعات و قوانین مربوط به شناسایی کاربران کتابخانه دیجیتال، کاربران و نیازهای آنها به لحاظ رابط‌کاربر و خدمات، به ویژه در زمینه یک کتابخانه دیجیتال 2.0 هنوز به خوبی شناخته نشده است. با این حال، این نوع از کتابخانه دیجیتال برای پروژه‌هایی که می‌خواهند در محیط وب بیشتر متصل باشند و انتظارات کاربران بالقوه خود را بهتر عملی کنند، مهم هستند کار ما "کتابخانه‌های دیجیتالی غنی: کاربران و رابط‌کاربر آنها" با هدف درک بهتر نیازهای کاربران از نظر تعامل و مشارکت در یک کتابخانه دیجیتال بنام فونته گایا بیب از طریق توسعه یک کتابخانه دیجیتال غنی و مشارکتی است. این مقاله برای نخستین بار چالش‌های پیچیدگی این نوع رابط‌کاربرها، از هر دو دیدگاه کتابخانه دیجیتال و کاربر را ارائه خواهد داد. سپس، مقاله بر روی روش انتخاب شده جهت دست یافتن به آن تمرکز می‌کند، که یک ترکیب از رویکرد بالا- پایین (وضعیت فن خدمات کتابخانه‌های دیجیتال) و پایین- بالا (شناسایی مشخصات و الزامات کاربران از طریق مطالعات کاربر) است. این روش در حال حاضر نتایج خوبی فراهم کرده و شیوه‌ها، خدمات و نقش‌های معمول برجسته شده است که می‌تواند مبنایی برای توسعه یک کتابخانه دیجیتال تعاملی و مشارکتی تشکیل دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1
دوره پنجم نشریه علمی تخصصی انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) در هیئت مدیره 12 ادکا منتشر شد.
اسفند 1399
صفحه 3-13
  • تاریخ دریافت: 12 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1399