جایگاه و نقش کتاب، کتابدار وکتابخانه‌‌های زندان در فیلم‌‌های سینمایی (مطالعه موردی: فیلم های رستگاری درشاوشنگ، کتابخوان، کمپ ایکس‌ری)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کتابدار بیمارستان امام خمینی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی جایگاه و نقش کتاب، کتابخانه‌‌های زندان و کتابدار در فیلم‌های سینمایی بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش‌های مروری با رویکرد میدانی انجام شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از پایگاه بین المللی آی ام دی بی سه فیلم شاخص (رستگاری در شاوشنگ، کتابخوان و کمپ ایکس ری) به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با نشانه شناسی و تحلیل محتوا به نقش کتاب، کتابخانه، کتابدار و به‌طورکلی مطالعه و ابزار‌های مطالعه پرداخته شد. یافته‌‌ها: داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان داد که فیلم رستگاری در شاوشنگ ، به نقش یک زندانی بی‌گناه به عنوان یک کتابدار پیگیر و کوشا اشاره می‌کند که چگونه با سعی و تلاش فردی، کتابخانه مخروبه و غیرقابل استفاده زندان را به محیطی آموزشی و سودمند بدل می‌نماید. در فیلم کتابخوان کارگردان به رابطه یک نوجوان و یک زن میانسال با محوریت کتاب می‌پردازد و در ادامه به نقش آموزش در زندان، کتابخوانی و خودآموزی در زندان اشاره می‌کند.در فیلم کمپ ایکس ری کارگردان ماجرای یک زندانی و یک زندانبان در نقش یک کتابدار را به تصویر می‌کشد و تاثیر مطالعه و نوع توزیع کتاب برای زندانیان خاص در گوانتانامو و محدودیت‌‌ها را روایت می‌کند. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد فعالان حوزه فیلم‌سازی توجه چندانی به نقش مطالعه و تاثیر کتابخانه‌‌های زندان در فیلم‌های سینمایی نداشته‌اند؛ اینکه تعداد انگشت شماری فیلم در ارتباط مستقیم با مقوله مطالعه در زندان ساخته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 1
دوره پنجم نشریه علمی تخصصی انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران(ادکا) در هیئت مدیره 12 ادکا منتشر شد.
اسفند 1399
صفحه 15-27
  • تاریخ دریافت: 13 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1399