ایجاد دانش دیجیتال: کتابخانه به عنوان ناشر دیجیتال با دسترسی آزاد

نوع مقاله : ترجمه مقاله

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از اواسط دهه 1990 بسیاری از کتابخانه‌های آموزش عالی از نقش‌های سنتی اولیه به (1) خریداران و ارائه‌دهندگان منابع پژوهشی و (2) ارائه‌دهندگان خدمات پژوهشی به نقش‌های جدید، پیشرفته و مکمل عصر دیجیتال مربوط به ایجاد دانش دیجیتال با دسترسی آزاد و نشر دیجیتال، ایجاد منابع دیجیتال برای آموزش آزاد تکامل یافته‌اند. در این مقاله توضیحات مختصری از ایجاد دانش دیجیتال با دسترسی آزاد، چشم‎انداز نشر کتابخانه (به ویژه در علوم انسانی دیجیتال) و همچنین چندین مدل رویکردهای کتابخانه آموزش عالی و ابتکارات نمونه در این حوزه ارائه شده است. این مدل‌ها و ابتکارات به طور گسترده قابل‌قبول و مقیاس‌پذیر برای بسیاری از کتابخانه‌های آموزش عالی در سراسر جهان، حتی در مواردی که تغییرات در آمادگی برای تغییر، اندازه و منابع مالی، کارکنان و منابع فناوری وجود دارد ارائه شده است. نمونه‌های دنیای واقعی ارائه شده در اینجا بر سه رشته علوم انسانی خاص، تاریخ ایالات متحده آمریکا، هنر و تاریخ هنر و ادبیات و هنر آمریکای لاتین تمرکز دارد. این مثال‌ها خوانندگان را دعوت می‌کند که ملاحظه کنند چگونه ایجاد دانش با دسترسی آزاد و نشر دیجیتال در کتابخانه‌های آموزش عالی آنها امکان‌پذیر و سودمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1
سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.
شهریور 1400
صفحه 8-14
  • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400