داده کاوی در کتابخانه دیجیتال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

داده‌کاوی فرایند کشف پنهان درون داده‌ها از طریق برقراری روابط و الگوهای مفید است. داده‌کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده‌ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی‌دار اطلاق می‌شود که عمدتا از طریق ساختن مدل‌ها و الگوریتم‌ها، ورودی‌ها را با هدف یا مقصدی خاص مرتبط می‌نماید برای استخراج اطلاعات خاص از اینترنت، کتابخانه‌ها و سایر مجموعه‌های داده‌ای از مفاهیمی نظیر داده‌کاوی و ابزارها و الگوریتم‌های مختلف مربوط به آن استفاده می‌شود. داده‌کاوی یکی از روش‌های تحلیل داده‌ها است. هدف داده‌کاوی یافتن الگوهایی در داده‌های پیشین است که نیازها، ترجیحات و تمایلات را روشن‌تر می‌نماید. کتابخانه دیجیتال، مجموعه‌ای یکپارچه از منابع و خدمات الکترونیکی برای گردآوری، سازماندهی، حفاظت و بازیابی اطلاعات به شکل دیجیتال است. مقاله حاضر ضمن معرفی تکنولوژی داده کاوی و کتابخانه دیجیتال، به بررسی کاربردهای داده‌کاوی در کتابخانه دیجیتال و مباحث مربوط به آن می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که داده کاوی در کتابخانه دیجیتال در بخش‌های خدمات شخصی‌سازی، سرعت دستیابی به اطلاعات، توسعه‌ی شکل خدمات، مجموعه‌سازی، مدیریت و خدمات کتابخانه، و سازماندهی و رده‌بندی نقش بسزایی را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 1
سال وشماره: سال ششم، شماره ششم، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-52.
شهریور 1400
صفحه 39-50
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1400