حفاظت از منابع دیجیتال: چرایی و چگونگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده:

برخلاف کتابخانه‌های سنتی که ساز و کار مشخص و پشتوانه قرن‌ها تجربه را دارند، کتابخانه‌های دیجیتالی، نوپا هستند و با چالش‌های بیشتری در تمامی جنبه‌ها از جمله: در حوزه (تجهیزات و دستگاه‌های دیجیتال-سازی، حفاظت و نگهداری، عدم استفاده ازاستانداردهای داده‌ای و ابرداده‌ای و موانع حقوقی و قانونی)... مواجه‌اند. از مهمترین چالش‌های کتابخانه‌های دیجیتال، ضرورت "حفاظت از منابع دیجیتال: جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، امنیت اطلاعات و جلوگیری از ورودهای غیرمجاز است. یکی از بهترین راه‌کارهای مناسب، نسخه‌برداری از آنها روی محمل‌های جدید به کمک ویرایش‌های جدید نرم افزارهای مربوطه است، همچنین مسائل حقوقی و مالی و راه‌کارهای فنی موجود، همانند مهاجرت، کپی‌برداری ، روزآمدسازی، کنترل آلودگی ویروسی فایل‌ها و شبیه‌سازی هستند. ضرورت به‌ کارگیری ابرداده‌های حفاظتی به عنوان بخشی از آرشیو دیجیتال، به منظور پشتیبانی از راه‌کارهای فنی حفاظت دیجیتال، از دیگر موارد مورد تأکید است. در این مقاله به چرایی، چگونگی و راه‌کارهای حفاظت از منابع دیجیتال پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات