ایجاد مزیت رقابتی در کتابخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه پیام نور،مشهد،ایران

2 کتابداری و اطلاع رسانی،دانشگاه پیام نور،مشهد،ایران

کلیدواژه‌ها