رایانش ابری؛ بستر توانمندسازی سلامت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج،ایران

2 مدیریت منابع انسانی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج،ایران

3 کتابداری و اطلاعا رسانی،دانشگاه پیراپزشکی شهید بهشتی،تهران،ایران

کلیدواژه‌ها