نمایه نویسندگان

ا

 • ارشدی، هما آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 4-8]

ب

 • بریتاگ، تریسی دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 20-32]
 • بی.مارکوم، دیانا آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 4-8]

ت

 • تی. برگستروم، کارل شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 52-60]

ج

 • جهانگیری، سعیده دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 20-32]

ح

 • حسن ‎آبادی، فاطمه افزایش همکاری و تعامل در برنامه ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]

د

 • دی. وست، کوین شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 52-60]

ر

س

 • سی. برگستروم، تئودر شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 52-60]

ص

 • صنیعی، نادیا آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 4-8]

ع

 • عبودیت، علیرضا سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]

ف

 • فعال، سهیلا طراحی الگوی توصیف منابع الکترونیکی از طریق مقایسه استانداردها [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]

ک

 • کائتسی، ترتیا افزایش همکاری و تعامل در برنامه ی پژوهشی تحصیلات تکمیلی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-19]
 • کرامت فر، حسین شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 52-60]
 • کرامت فر، عبدالصمد شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 52-60]

گ

 • گرتانو، ترسا سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]

م

 • محمود، سعدیا دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟ [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 20-32]

و

 • وایتک، دانا سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 33-51]