دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-72 

ترجمه مقاله

آیا کتابداران نیازی به مدرک دکترا دارند؟

صفحه 4-8

دیانا بی.مارکوم؛ هما ارشدی؛ نادیا صنیعی


دستبرد علمی به خود یا بازاستفاده ی صحیح از متن؟

صفحه 20-32

تریسی بریتاگ؛ سعدیا محمود؛ امیرحسین رجب زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری


سواد اطلاعاتی در فیسبوک: یک مطالعه تحلیلی

صفحه 33-51

دانا وایتک؛ ترسا گرتانو؛ علیرضا عبودیت


شاخص آیجن فاکتور: رویکردی شبکه ای به منظور ارزیابی مجلات علمی

صفحه 52-60

کوین دی. وست؛ تئودر سی. برگستروم؛ کارل تی. برگستروم؛ عبدالصمد کرامت فر؛ حسین کرامت فر